Fortgensschool

Fortgensschool

Op 23 april hielden de (485) Lionsclubs in Nederland de jaarlijkse Lions Doen-dag. Natuurlijk deed de Lionsclub Voorschoten aan deze actie mee.

De focus van de club ligt voor de komende jaren op het bijdragen aan de verduurzaming, vergroening en het vergroten van de biodiversiteit in Voorschoten. De keuze om een van de schoolpleinen als onderwerp voor de Doen-dag te kiezen werd snelgemaakt . En er werd contact gezocht met de directie van de Fortrgensschool aan de Van Beethovenlaan. De directie van de school reageerde verrast. Schooldirecteur Dorien Overvliet: “We stonden al op het punt om het schoolplein aan te pakken”. Ook de ouderraad reageerde enthousiast. Voorzitter Panja Zwaan: “We hebben als ouderraad budget vrij kunnen maken uit onze speciale doelen reserveringen”. Samen met de school gingen de Lions aan de slag om een plaats te maken.

Het plan waar voor gekozen werd bestaat uit een vijftal activiteiten.

  • Het aanleggen van een natuur tuin met speciaal gekozen planten
  • Het plaatsen van een insectenhotel in die tuin
  • Verwijderen van tegels en het creëren van water absorberende boomspiegels
  • Het maken door de kinderen van appartementen om in het hotel te plaatsen
  • Het verzorgen van een educatief lesprogramma over het nut van biodiversiteit

Een grote groep Lions ging op die zaterdag aan de slag om een hoek van het schoolterrein waar al een tweetal plantenbakken stond te vergroten voor de natuur tuin. Er werd een fors aantal tegels verwijderd, verse aarde gestort en met houtsnippers paadjes aan gelegd. De scholieren en ouders werkten enthousiast mee.

Schooldirecteur Dorien Overvliet een week eerder bij de huidige twee plantenbakken.
23 april. De Lionsgroep staat klaar om met de Doen-dag te beginnen
En ze hebben er zin in
Tegels wippen bij de boomspiegels

Bij de bomen op het schoolplein werden de tegels verwijderd en werden fraaie boomspiegel van houtsnippers gemaakt. De bankjes werden verplaatst zodat er gezellige zitjes rondom de boom gecreëerd werden. De inrichting van de natuurtuin en de vulling van de boomspiegels vroegen heel wat houtsnippers. Gelukkig was een Lion die over een schier onuitputtelijke hoeveelheid de hand kon leggen. Hoogtepunt van de inrichting van de natuur tuin was het plaatsen van het raamwerk van het insectenhotel.Nog zonder de appartementen, maar daar moeten de kinderen nog voor aan de slag na de vakantie.

Er waren heel wat houtsnippers nodig voor de boomspiegels en de tuin
Maar het leverde wel mooie zitjes op voor de kinderen
En daar stond het dan. Een 5 sterren insectenhotel XXL
De afwerking van de natuur tuin is nog in volle gang

Halverwege de middag was de klus geklaard. De Lions keken terug op een geslaagde Doen-dag en de kinderen van de Fortgensschool kregen gezellige zitjes, een natuurtuin en een insectenhotel. Samen met Dorien van Oostvliet namen ze bezit van hun tuin

Dorien met “haar” kinderen. (toestemming verleend door ouders en school voor publicatie op deze site. Downloaden en hergebruik niet toegestaan)

De Lions waren tevreden met het resultaat en blij met de complimenten die ze kregen voor dit project op de Doen-dag. Na de vakantie komen de overige twee onderdelen van het plan (inrichten insectenhotel en natuur educatieve lessen) nog aan bod.

En nu met de Lions erbij. (toestemming verleend door ouders en school voor publicatie op deze site. Downloaden en hergebruik niet toegestaan)